Home > Een groepsruimte op de grens van het Dwingelderveld

Het Oerveld is een verbouwde schuur achter het boerderijtje van Sabine en Jan op een terrein van 1,6 ha. Het terrein grenst aan een wandelpad waarover je zo het Kloosterveld op kan lopen. Dit is een in 2013 afgegraven stuk landbouwgrond dat nu bij het Dwingelderveld hoort. Het is vrij begaanbaar, maar soms staat het veld (deels) onder water.

Het eigen terrein bestaat uit bosjes en maailand, waarin in de lente en zomer paden gemaaid worden. Vlakbij de schuur is een poel, en in het midden van het land is een ‘cirkel’ in aanplant: een beschutte vuurplek met rondom begroeiing.

Een ruime tuin waar ook gewerkt kan worden

De groepsruimte is aan de achterkant van de schuur en heeft uitzicht over het terrein en het Dwingelderveld. De plek achter de schuur wordt gebruikt als terras.

Het Oerveld met rechtsachter de rode beuk

Home

  1. Een groepsruimte op de grens van het Dwingelderveld

  2. De ruimte

  3. Activiteiten en agenda